– تنظیم هیجان و سلامت

از آنجایی که تنظیم هیجان نقشی محوری در تحول بهنجار داشته و ضعف در آن، عاملی مهم در ایجاد اختلال­های روانی به شمار می­رود (سی­چی­تی[1] و کوهن[2]، 2006) تنظیم مشکل­دار هیجان در الگوهای مختلف آسیب­شناسی روانی اختصاصی مانند اختلال شخصیت مرزی[3] (لینچ[4]، تروست[5]، سالسمن[6] و لینهان[7]، 2007 ؛ لینهان، 1993)، اختلال افسردگی اساسی[8] (روتنبرگ[9]، گروس و گاتلیب[10]، 2005 ؛ نولن- هوکسما[11] و همکاران، 2008)، اختلال دو قطبیی[12] (جانسون[13]،  2005) اختلال اضطراب فراگیر[14] (منین[15] و فراچ[16]، 2007)، اختلال اضطراب اجتماعی[17] (کشدان [18]و برین[19]، 2008)، اختلال­های خوردن[20] (بیدلوسکی[21]، کورکس[22]، جیممت[23] و همکاران، 2005؛ پولیوی[24] و هرمن[25]، 2002 ؛ کلین[26] و بلامپید[27]، 2004)، اختلال­های مرتبط با الکل[28] (شر[29] و گرکین[30]، 2007) و اختلال­های مرتبط با مصرف مواد[31] (تیس، براتسلاوسکی و بومیستر[32]، 2001؛ فوکس[33]، اکسلرد[34]، پالیوال[35] و همکاران  2007) مطرح می­شود. علاوه­براین، نتایج مطالعات همه­گیرشناختی نشان می­دهد که در اختلال­های مذکور میزان شیوع و بروز خودکشی[36] بالا است (پاریس[37] و زویک-فرانک[38]، 2001؛ حسنی و میرآقایی، 1391).

استفاده از راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجانی، از عوامل خطرساز ایجاد اختلالات شخصیتی است (گروس، 2001). می­توان گفت که ویژگی­های تکانشگری همچون عمل بدون تامل، عدم پشتکار، ماجراجویی، جستجوی حس­های نو، یافتن راه­های ساده دستیابی به پاداش، ضعف در خودداری از پاسخدهی نامناسب و ناکارآمدی در سازماندهی امور در اختلال شخصیت مرزی[39] می­تواند ناشی از رشد عاطفی نابسنده، دشواری در ساماندهی هیجان و تجربه­ی مکرر هیجانات منفی باشد. راهبردهای نامناسب تنظیم هیجان، همچون فرونشانی و سرکوب می­تواند عامل افزایش تکانشگری در اختلال شخصیت مرزی باشد زیرا آن­ها فاقد مهارت­های اولیه برای مدیریت آسیب­پذیری هیجانی­شان هستند افرادی که صفات شخصیت مرزی دارند، ظرفیت کمتری برای تنظیم هیجانات خود به صورت مثبت و سازنده و توان کمتری برای فایق آمدن بر تجارب هیجانی منفی دارند. بنابراین، تنظیم هیجانی می­تواند پیش­بینی­کننده­ی مستقل صفات مرزی باشد (علیلو، قاسم­پور، عظیمی، اکبری و فهیمی، 1391).

بررسی متون و مطالعات روان­شناختی نشان می­دهد که تنظیم هیجان سازگارانه با عزت­نفس و تعاملات اجتماعی مثبت، مرتبط است (تامپسون، 1991) و افزایش تجربه­های هیجانی مثبت باعث مواجهه مؤثر با موقعیت­های استرس­زا شده (گروس، 2001؛ 2002) و پاسخ مناسب به موقعیت­های اجتماعی را افزایش می­دهد (توگید[40] و فردریکسون[41]،  2002). پژوهش­های دیگر نیز نشان داده است که تنظیم هیجان، سازگاری مثبت را پیش­بینی می­کند (یو[42]، ماتسوموتو[43]و لیراکس[44]، 2006) و ارزیابی مجدد به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجان با بهزیستی و سلامت روانی بالا، مرتبط است (گروس، 2002).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   صورت سمبولیک:پایان نامه درباره روانشناسی

بر اساس پژوهش­های مختلف، تنظیم هیجان علاوه بر تأثیرات مثبت بر بهزیستی ذهنی، موجب بهبودی سلامت جسمانی می­شود (جورجنسن[45]، جانسون[46]، کلودزج[47] و اسکریر[48]، 1995). در برخی پژوهش­ها نشان داده شده است که مشکل تنظیم هیجان منجر به مشکلات جسمانی می­شود (گروس و جان، 2003). بازداری هیجانی به عنوان یک راهبرد منفی در تنظیم هیجان منجر به بیماری های قلبی- عروقی می­شود و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می­دهد و تسریع­کننده سرطان است (بالتر[49]، ایگلاف[50]، ویلهلم[51]، اسمیت[52]، اریکسون[53] و گروس، 2003). و بازارزیابی شناختی هیجانات به عنوان یک راهبرد مثبت تنظیم هیجان کاهش فشار خون را به دنبال دارد (نیکلک[54] و وینگرهات[55]، 2009).

 

[1] Cicchetti, D.

[2] Cohen, D.J.

[3] Borderline Personality Disorder

[4] Lynch, T. R.

[5] Trost,W. T.

[6]Salsman, N.

[7] Linehan, M. M.

[8] Major Depressive Disorder

[9] Rottenberg, J.

[10] Gotlib, I. H.

[11] Nolen-Hoeksema, S.

[12]Bipolar disorder

[13] Johnson, S. L.

[14] Generalized Anxiety Disorder

[15] Mennin, D. S.

[16] Farach, FJ.

[17] Social Anxiety Disorder

[18] Kashdan, T. B.

[19] Breen, W. E.

[20] Eating Disorders

[21] Bydlowski, S.

[22] Corcos, M.

[23] Jeammet, P.,

[24] Polivy, J.

[25] Herman, C. P.

[26] Clyne, C.

[27] Blampied, N. M.

[28] Alcohol-related disorders

[29] Sher, K. J.

[30] Grekin, E. R.

[31] Substance-related disorders

[32] Baumeister, R. F.

[33] Fox, H. C

[34] Axelrod, S. R.

[35] . Paliwal, P.

[36] Suicide

[37] Paris, J.

[38] Zweig-Frank, H.

[39] Borderline personality disorder

[40] Tugade, M.M.

[41] Frederickson, B. L.

[42] Yoo, S. H.

[43]  Matsumoto, D.

[44] LeRoux, J. A.

[45] Jorgensen, R. S.

[46]  Johnson, B. T.

[47] Kolodziej, M. E.

[48] Schreer, G. E.

[49] Butler, E. A.

[50] Egloff, B.

[51] Wilhelm, F. H.

[52] Smith, N.

[53] Erickson, E. A.

[54] Nyklíček, I.

[55] Vingerhoets, A.