درگیری ذهنی

2- نبود درگیری رفتاری: عدم تلاش برای انجام امور و رسیدگی جهت دستیابی به اهداف

3- تمرکز بر جوانب عاطفی و ابراز (بیان) آن ها: آشفتگی عاطفی و احساس تحلیل انرژی روانی زیاد

د) پاسخ مقابله غیرموثر: شامل موارد زیر است:

1- تکانش وری: به صورت از دست دادن صبر و شکیبایی، تصمیم گیری عجولانه (سریع) و عمل کردن حتی به رغم داشتن اطلاعات کافی و درست.

2- تفکر خرافی: شامل پاسخ هایی مانند این تصور که صحبت کردن در مورد موقعیت، از وقوع آن جلوگیری می کنند.

3- تفکر آرزومندانه: تفکراتی مثل امید داشتن به وقوع معجزه، آرزوی تغییر شرایط

4- تفکر های منفی: توجه و تمرکز بر نقاط ضعف و علل های منفی برای حوادث منسوب کردن

  • استفاده از دارو، دخانیات، الکل و مواد مخدر جهت منحرف کردن ذهن از مساله

1- perufetional

1-Caruor & shize

  • 2
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   صورت سمبولیک:پایان نامه درباره روانشناسی