• مکتب هلندی- فرانسوی:

مکتب خلق و خوی شناسی ((هلندی- فرانسوی))، خلق و خوی اشخاص را برحسب سه ویژگی تشکیل دهنده آن طبقه بندی می­کند: حساسیت، فعالیت، عکس العمل در مقابل مشاهدات.

الف: حساسیت: حساسیت یک منبع انرژی روانی است. همی ما به درجه ای حساس هستیم و در مقابل لرزش های روانی کم و بیش واکنش نشان می­دهیم ولی فرد حساس از لحاظ خلق و خوی با فرد غیر حساس از لحاظ زیادی ارتعاشات روانی و یا از ضعف موضوع و یا موردی که آن را تولید می­کند تشخیص داده می­شود.

ب: فعالیت: کسی را فعال می­دانیم که با اراده درونی خود و برحسب آن عمل کند . فرد غیر فعال بر خلاف نیروی باز دارنده­اش دست به کاری می­زند و آنهم موقعی که دیگر چاره­ای ندارد در این مرحله هم فقط آنچه باید بکند انجام می­دهد نه بیشتر.

ج: واکنش مشاهدات: هر چیزی که ما می­بینیم دو نوع اثر در ما می­گذارد. یکی اثر فوری یا آنی و دیگری اثر عمیق یا دائمی و در این زمینه افراد را می­توان به دو گروه تقسیم کرد :

  • آنهایی که فورا تحت تاثیر مشاهدات خود قرار می­گیرند و بی مطالعه عمل می­کنند.
  • آنهایی که اثر اولیه باعث می­شود به تفکر بپردازند و از مشاهدات خود نتیجه بگیرند.

با ترکیب این سه ویژگی اصلی که یاد شد (حساسیت ، فعالیت، واکنش مشاهدات) می توان هشت نوع خلق و خوی در نظر گرفت. خلق و خوی شناسان برای هر نوع نامی را در نظر گرفتند، بدین قرار:

1- حساس – غیر فعال- گروه اولی ها                    یا عصبی ها

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بهزیستی روان شناختی .پایان نامه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری

2- حساس – غیر فعال- گروه ثانوی ها                   یا احساساتی ها

3- حساس –فعال- گروه اولی ها                          یا کج خلق ها – زود خشم ها

4- حساس –فعال- گروه ثانوی ها                                  یا مشتاقان – شیفتگان

5- غیرحساس –فعال- گروه اولی ها                      یا دموی ها – واقع بین ها

6- غیرحساس –فعال- گروه ثانوی ها                     یا بلغمی ها- بی جوشش ها

7- غیرحساس – غیر فعال- گروه اولی ها                        یا بی حالتها – بی شکلها

8- غیرحساس – غیر فعال- گروه ثانوی ها               یا بی حس ها – سست ها