است که بر نیاز به فهم جنبه­های مثبت تجربه­های انسانی و فهم این­که چه چیزی باعث می­شود که زندگی ارزش زیستن داشته باشد، تاکید دارد روان­شناسی مثبت، چیزی بیش از مطالعه علمی‌فضیلت­ها و توانایی­های انسان نیست. این حیطه در چشم­انداز علمی‌خود علاقه­مند به تحقیقات علمی‌به منظور فهم کامل گستره تجارب انسان از کمبود، رنج و بیماری تا شکوفایی، سلامتی و شادابی انسان می­باشد (فریدریکسون، برون، میکلز و کان­وی[32]، 2010).

سلیگمن، تریسی و استین[33] (2005) معتقد است که پیام جنبش روان­شناسی مثبت یاد آور این نکته است که رشته روان­شناسی در حال تغییر و تحول است؛ زیرا روان­شناسی تنها متمرکز بر بیماری­ها، درمان و رفع کمبودها نیست، بلکه روانشناسی مثبت به دنبال افزایش شادی[34]، سلامت و مطالعه علمی‌در مورد نقش توانمندی­های شخصی[35] و سامانه­های اجتماعی مثبت[36] در ارتقای سلامت افراد و جوامع است. روان­شناسی مثبت به جای بحث در باره اختلال­ها و آسیب شناسی روانی، به ویژگی­های انسان سالم، عوامل موثر بر سلامت روانی و راهبردهای استفاده از حداکثر قابلیت­های ذاتی و محیطی برای برخورداری از حالت روانی سالم و زندگی سازنده می­پردازد. روان­شناسی مثبت به معنی استفاده کاربردی از تحقیقات روان­شناسی در جهت تسهیل کارکرد بهینه انسان­ها است. این رویکرد جدید بر این اساس است که افراد تمایل دارند خلاق باشند، خودشان انتخاب کنند و بر محیط و شرایط تسلط داشته باشند، زیرا هر انسانی توانایی­های ذاتی برای بهتر زیستن دارد. کار اصلی روان­شناسی، اندازه­گیری، فهمیدن و سپس بنا کردن این توانمندی­ها در انسان­ها و ایجاد فضیلت­های اجتماعی و در نهایت فرمول ­بندی برای هدایت شخص به سمت ایجاد یک زندگی بهتر است (سلیگمن و سیکزنت میهالی[37]، 2000).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر

[1]. Tolman

[2]. cognition

[3]. knowlege

[4]. hypothesis

[5]. challenge

[6]. Pang

[7]. demand

[8]. expectation

[9]. physiological needs

[10]. cognitive map

[11]. Lewin

[12]. need

[13]. intention

[14]. valence

[15]. Positive and negative value

[16]. Miner

[17]. Deci

[18]. Rheinberg & Engeser

[19]. Nicholls, Atkinson & Pepler

[20]. task-focused

[21]. ego-focused

[22]. Dweck & Leggett

[23]. learning goals

[24]. Paul

[25]. Roberts

[26]. Tendency – avoidance

[27]. Andrew, Elliot, Holly & Mcgregor

[28]. Skill-oriented

[29]. Escape skill

[30]. cognitive strategies

[31]. Cury, Elliot, Da Fonseca & Moller

[32]. Fredrichson, Brown, Mikels & Conway

[33]. Seligman, Tracy & Steen

[34]. happiness

[35]. personal ability

[36]. positive social system

[37]. Csikszentmihalyi

  • 2