هوش هیجانی  و مفهوم توانایی ذهنی

در این اصطلاح هوش هیجانی ترکیبی از توانایی، مهارت یا استعداد ذهنی است که به پردازش اطلاعات هیجانی می­پردازد.لذا کار اصلی مفهوم سازی توانایی­هایی است که هوش هیجانی را می­سازند. همچنین ایجاد شیوه هایی جهت سنجش این توانایی و تعیین اینکه آیا هوش هیجانی معادل یک هوش استاندارد است یا خیر؟

هوش به عنوان مجموعه ای از توانایی های ذهنی، تعریف می­شود( یک توانایی از هر نوع که باشد) ویژگی­ها و شاخصی را توصیف می­کند که فرد قادر است با موفقیت، تکلیفی را که دشوار توصیف شده انجام دهد. برای مثال توانایی بدنی ممکن است بلند کردن یک وزنه صد کیلویی و توانایی ذهنی شامل سنجش عملکرد فرد در یادآوری هفت عدد در یک ردیف  و یا وظایفی مشابه باشد. از این منظر توانایی ذهنی ،مترادف با استعداد ذهنی[1] و مشابه با مهارت ذهنی، همتای توانش ذهنی که بر توانایی  برآوردن یک معیار خاص دلالت دارد، است. توانایی ذهنی می­تواند از انواع دیگر توانایی ها نظیر تفکر انتزاعی و مساله گشایی متمایز باشد. به عنوان مثال، محققانی که اصطلاح هوش هیجانی را برای توصیف جنبه­های چند گانه شخصیت، به کار می­برند، اغلب ویژگی­های شخصیت را بعنوان توانایی یا استعداد، مشخص می­کنند. برای مثال بار- ان (2000) استعدادهای غیر شناختی نظیر جرات را مطرح می­کند،گلمن (1998) به ابتکار[2] و نظم کارکنان[3] در بیان چنین توانایی­هایی اشاره دارد. همه این نسبت­ها در جای خود ارزشمند هستند اما آیا توصیف آنها در چنین مدلی کاربرد درست و دقیق مفهوم توانایی را ایجاد می­کند؟ توجه به گستره شخصیت و همه بخش های آن می­تواند به پرسشی که هوش چه چیزی هست یا چه چیزی نیست،پاسخ دهد(مایر،2000 به نقل از مایر، سالوی، کارسو،2008).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دیدگاه‌های مربوط به خلاقیت:پایان نامه درباره انگیزه پیشرفت

از این چشم انداز، شناخت، هیجان و انگیزش، کل شخصیت را در بر می­گیرد و نیز این که صرف حضور برخی از توانایی های شناختی، یک هوش را نمی سازند. به عنوان مثال افرادی که اجتماعی هستند، بدون شک اطلاعات اجتماعی را آنگونکه با دیگران تعامل دارند، پردازش می­کنند. با وجود اینکه نکته اصلی جامعه پذیری، برای تعامل با دیگران است نه مسأله  گشایی اجتماعی، برعکس هوش اجتماعی شامل فهم و چگونگی قانع سازی دیگران[4]، کنترل قوی روابط ، ایجاد گروه منسجم[5] و مواردی نظیر آن است. بنابراین جامعه پذیری[6]، هوش اجتماعی نیست. به طور کلی صفات شخصیتی نظیر وظیفه شناسی ،جامعه پذیری و خوش بینی فی نفسه هوش نیستند چرا که هیچ یک در اصل توجه به حل مسأله ندارند(خسرو جاوید،1381).

 

 

[1] .Mental Capacity

[2] .Server Orientation

[3] .Initiative

[4] .Sociable

[5] .Persuasion

[6] .Cohesiveness