آرایش ، زیبایی و مدل لباس

شادکامی و سلامت روانی.پایان نامه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان

. شادکامی و سلامت روانی یکی دیگر از عواملی که مستقیما بر روی سلامت روانی افراد تاثیر می گذارد، شادکامی آنها می باشد. به نظر وینهون[1] (1988) شادکامی به قضاوت فرد از درجه یا میزان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

دیدگاه‌های مختلف درباره سلامت روان

دیدگاه‌های مختلف درباره سلامت روان 2-1-3-1. دیدگاه زیست‌شناختی مکتب زیست‌گرایی در مطالعه‌ی رفتار انسان، بیشترین اهمیت را بر بافت‌ها و اعضای بدن قایل می‌شود. در این دیدگاه سلامت روان را مترادف با نداشتن بیماری می‌داند بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی

عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی   میزان پیشرفت تحصیلی یکی از ملاک‌های کارآیی نظام آموزشی است. بنابراین تحلیل عوامل مربوط به آن اساسی‌ترین موضوعات تحقیقی در نظام آموزش و پرورش، در گرو عوامل بیشماری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها

. پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها      موضوع تحصیل فرزندان، امروزه یکی از دغدغه های مهم خانواده های کشور را تشکیل می دهد. این دغدغه بیشتر به دلیل وابستگی آینده ی فرزندان به میزان توفیق آنان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تعاریف شادکامی.پایان نامه خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی

. تعاریف  نظری شادکامی: شادکامی عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قائل است. این سازه دو جنبه دارد، یکی عوامل عاطفی که نمایان گر تجربه هیجانی شادی، سرخوشی، خشنودی و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی.پایان نامه خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی

خودکارآمدی و پیشرفت    تحصیلی      در حال حاضر عملکرد تحصیلی دانش آموزان یکی از موضوعات مهم مورد توجه آموزش و پرورش هر کشور به شمار می رود؛ زیرا عملکرد تحصیلی یکی از توانایی های محوری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تاثیر خودکارآمدی بر رفتار .پایان نامه خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی

تاثیر خودکارآمدی بر رفتار            پس از شکل گرفتن عقاید خودکارامدی، این عقاید به چند روش بر کیفیت عملکرد فرد تاثیر می‌گذارند: 2-2-1-8-1  انتخاب فعالیت‌ها و موقعیت‌ها:      به طور کلی مردم فعالیت ها و موقعیت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مراحل خودکارآمدی.پایان نامه خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی

4 مراحل رشد خودکارآمدی تغییرات رشدی خودکارآمدی در مسیر زندگی از مباحثی است که در نظریه بندورا(1977)، به آن اشاره شده است. او معتقد است کارآمدی ابتدا وقتی ایجاد می شود که نوزادان به تدریج بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

پایان نامه عملکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیا)آزمون کلمه و رنگ استروپ

آزمون کلمه و رنگ استروپ[1] آزمون کلمه و رنگ استروپ به عنوان یکی از قدیمی ترین و کارآمدترین ابزارها به مطالعه فشار روانی می پردازد. این آزمون به نام روانشناسی که این تست را به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل