دانلود پایان نامه

ویژگی­های کیفیت زندگی

پژوهشگران برسه ویژگی کیفیت زندگی اتفاق نظردارند که به تفصیل در ذیل به آن می­پردازیم:

  1. چند بعدی بودن: یکی از مشخصات اصلی و بنیادی کیفیت زندگی چند بعدی بودن آن است. از گذشته سه بعد اساسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی را ابعاد جسمانی،‌روانی و اجتماعی در نظر می­گرفتند ولی با توجه به تأکید زیادی که روی بعد معنوی سلامت روان شده است امروزه اکثر متخصصان معتقدند که کیفیت زندگی 4 الی 5 بعد دارد که هر یک دارای زیر مجموعه­هایی است که عبارتند از:

الف ) بعد جسمانی : به دریافت فرد از توانایی­هایش در انجام فعالیت­های روزانه که نیاز به مصرف انرژی دارد اشاره می­کند که می­تواند در برگیرنده مقیاس­هایی مانند تحرک، انرژی ، توان ، درد و ناراحتی، خواب و استراحت و ظرفیت توان کار باشد.

ب)‌ بعد روحی و روانی: جنبه­های روحی واحساسی سلامت مانند افسردگی، ترس، عصبانیت،‌ خوشحالی و آرامش را در بر می­گیرد. بعضی از زیر رده­های این بعد عبارتند از تصویر از خود، احساس مثبت و منفی، اعتقادات مذهبی، فکر کردن و یادگیری، حافظه و تمرکز حواس.

ج ) بعد اجتماعی: به توانایی فرد در برقرار کردن ارتباط با اعضا خانواده، همسایگان، همکاران و سایر گروه­های اجتماعی، وضعیت شغلی و شرایط اقتصادی کلی مربوط می­شود.

د ) بعد معنوی: به چگونگی درک فرد از معنی و مفهوم و هدف زندگی دلالت دارد.

کیفیت زندگی عبارت است از تفاوت درک شده بین آن چه هست و آن چه باید باشد و بعد ذهنی کیفیت زندگی همان احساس خوب داشتن و رضایت فردی است.

  1. پویا بودن : با توجه به این تعریف که کیفیت زندگی دارای ساختاری وابسته به زمان است که متأثر از تجربه شخصی و درک او از زندگی می­باشد و با تغییر زمان تغییر می­کند در می­یابیم که پویایی زندگی از این روست که با زمان تغییر می کند و به تغییرات در محیط او بستگی دارد.( انواری، 1390).
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   حسابرسی ومسئولیت در مقابل اشخاص:پایان نامه درمورد حسابرسی
دانلود پایان نامه